Erbjud externa parter att ta del av era insikter.

Dela enkelt och säkert med er av Power BI-rapporter.

Leverantörer

Hjälp era leverantörer hjälpa er genom att på ett enkelt sätt dela med er av aktuella lagernivåer, ordrar och beställningar på ett säkert och tydligt sätt.

Kunder

Påvisa värdet ni skapar för era kunder med hjälp av insiktsfulla rapporter som till exempel ordervolym, ordervärde och fraktkostnader.

Offentligt

Dela med er av analyser och rapporter till medborgare och andra intressenter.

Försäljare

DATARELAY hjälper er maximera försäljning genom att på ett säkert sätt dela relevant information och erbjuda större förståelse av er affär.

Partners

Dela med er av insikter på ett säkert sätt till andra bolag inom, eller utanför, koncernen.

Medlemmar

Bygg en starkare relation till era medlemmar genom att skapa mer transparens kring gemensamma mål och uppföljning.

Partners

ENVIROTAINER
Bakgrund

Envirotainer är den globala marknadsledaren inom säkra kyllösningar för läkemedelstransport. Företaget utvecklar, tillverkar och erbjuder uthyrning av innovativa containerlösningar, inklusive validering, support och service för farmaceutiska produkter som kräver en kontrollerad miljö. Med global täckning och världens största flotta av aktiva containrar behövde Envirotainer en skalbar lösning för regelbundet kunna följa upp status och tillgänglighet för respektive container. I och med att informationen delas med externa parter krävdes en lösning där Envirotainer på ett säkert och effektivt sätt kunde dela rapporter och dashboards med alla servicestationer i nätverket. Lösningen blev att använda sig av B2B-tjänsten DATARELAY.

Problem

Att hantera världens största flotta av aktiva containrar är en utmanade uppgift. Containrar behöver finnas på rätt plats vid rätt tillfälle och vara servade, inspekterade och redo för uthyrning. Detta kräver koordination och effektiv informationsdelning inom nätverket. I och med att underleverantörer och partners ofta har olika system är det ibland svårt att hitta systemlösningar som fungerar smidigt för alla parter. Envirotainer sökte efter en automatiserad lösning där rapporter och dashboards kunde koordineras och presenteras på ett och samma ställe.

Lösning

Lösningen på problemet var DATARELAY, en dynamisk affärsportal som togs fram på kort tid och ett kostnadseffektivt sätt och som möjliggjorde att många externa partners kunde se sin specifika data på ett säkert sätt.

Resultat

Externa affärspartners runtom i hela världen kan nu på ett enkelt sätt kontinuerligt få uppdaterad information avseende kapacitet, tillgänglighet, status, KPI uppfyllnad etc. presenterad och visualiserad via olika Power BI-rapporter.

Medlemmar

HSB
Bakgrund

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. Tillsammans med sina 27 regionala HSB-föreningar, 4 000 bostadsrättsföreningar och 624 000 medlemmar utgör de en stark kraft för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. För att har vi tillsammans med HSB tagit fram en energiuppfölningsanalys, där vi hämtar strömmande data för el, fjärrvärme, vatten med mera, kombinerat med kvadratmeter, byggår med mera från affärssystem. Målgruppen för denna analys är främst internt för deras energiexperter, men även externa användare i HSB:s bostadsrättsföreningars styrelser.

Problem

Att skicka statiska PDF-rapporter till 4000 bostadsrättsföreningar är resurskrävande och det finns en stor risk för att göra fel. Dessutom är det problematiskt med statiska rapporter på grund av relevansen av datan. Ska man utföra en analys av energianvänding vill man gärna ha uppdaterad data, vilket innebär att statiska PDF-rapporter, eller Excel-rapporter, inte räcker för att erbjuda relevant data. Sedan vill man även behörighetsstyra rapporter, så rätt person enbart ser relevant data för sin roll samt bostadsrättsförening. För att lösa detta med statiska rapporter skulle man vara tvungen att skicka en rapport per person. Dessa problemområden resulterar i att man skulle behöva skicka ut 20.000 rapporter i veckan. Till sist vill man även bädda in dessa rapporter i "Mina sidor" på www.hsb.se och använda sig av BankID för att autentisera sig, då "Mina sidor" är den naturliga rapportytan för bostadsrättsförening, då de har övriga funktioner där.

Lösning

Lösningen på problemet var DATARELAY, eftersom man kan ha en dynamisk Power BI-rapport som filtreras utifrån vem som har loggat in med BankID, så användaren enbart ser data, samt att det var enkelt att bädda in DATARELAY i "Mina Sidor".

Resultat

Styrelseledamöter kan nu logga in med Bank ID och se sin bostadsförenings energiuppföljning interaktivt med Power BI i HSB:s "Mina Sidor".

Kunder

REFERO REVISION
Bakgrund

Refero är specialister på att identifiera och korrigera felaktigheter i kapitalflöden, och arbetar med att återinföra dolt kapital till deras kunder. Deras analys skapar möjligheter till förbättring och kvalitetssäkring av kapitalflöden och rutiner kring dessa.

Problem

För att hålla sig innovativa och behålla en hög kundnöjdhet ville Refero erbjuda sina kunder en webbtjänst där kunderna kan konsumera analyser och rapporter. De ville gå från att skicka statiska Excel-rapporter till att erbjuda interaktiva Power BI-rapporter, och samtidigt undvika ett större utvecklingsprojekt som skulle resultera i en stor uppstartskostnad.

Lösning

Refero använder DATARELAY som en kundportal, där Refero erbjuder analyser och interaktiva rapporter för ökad kontroll och ökade marginaler vad gäller verksamhetens inköp. Förutom högre kontroll och marginal tar analysrapporterna pulsen på hur system och rutiner fungerar i verkligheten och ser även till att moms blir rätt samt kan identifiera risker som ännu inte löst ut.

Resultat

"Med DATARELAY kommer vår produktivitet öka med 25%. Tid som vi kan lägga på själva analysen istället för konvertering och kategorisering, som i sin tur leder till högre beslutsvärden till våra kunder och större möjlighet för oss att utveckla vår metodik." - Lars Fyhr, VD, Refero

Intresserad av en demo?

Boka ett demo genom att fylla i din epostadress nedan så hör vi av oss med förslag på datum och tid.

DATARELAY används av organisationer som

 • Behöver säkert dela med sig av rapporter till användare som är associerade till deras organisation.

  Behöver leverara en interaktiv upplevelse för användare istället för att skicka statiska PDF:er eller Excel-filer.

  Behöver säkerställa att organisationen delar med sig av rapproter på ett säkert sätt

  Behöver bädda in interaktiva rapporter i sina hemsidor.

  Behöver undvika stora och kostsamma utvecklingsprojekt.

  Behöver komma igång direkt.

  Behöver leverera en enkel användarupplevelse.